Blanquita

I am 14 years, 7 months, 10 days old female Unknown Breed, my owner is  and I am from Argentina . I joined United Dogs on July 2, 2013.

My birthday is August 10, 2004.

Visiting time: 1 day ago


I was Dog of the Week:
January 7, 2019 -
January 13, 2019
November 12, 2018 -
November 18, 2018
June 1, 2015 -
June 7, 2015

Miela Blanquita, sveikiname su nominacija!X Ar džiaugiesi, jog tapai Lietuvos UD Karaliene, mieloji?X 

Sweet Blanquita, congratulations on your nomination! X Are you happy to be our Queen of the Week in Lithuania, lovely girl?X 

Taip!!!Aš taip džiaugiuosi, esu labai laimingaX 

yes!!! I'm so happy !! Full of joyX 

Ar esi girdėjusi apie mūsų šalį, Blanquita?X 

Have you ever heard about our country, Blanquita?X 

Taip, šiek tiek, tiesa, nedaug, tačiau žinau, jog ji yra Europoje ir buvo Sovietų Sąjungos dalis, dabar turėsiu sužinoti apie jus daugiauX X 

yes, some thing, no too much but i now that its in europe and was part of the URSS, i have to lear  moreX X 

Ar rengiesi aplankyti savo draugus Lietuvoje karališkos savaitės metu?X 

Are you going to visit your Lithuanian friends during your royal week?X 

Taip, žinoma!! Mielai aplankysiu visus!

yes  of course!! I glad to go there to meet every one!

Papasakok mums apie save. Kokia tavo gyvenimo istorija, Blanquita?

Tell us a little about yourself. What is your life story, Blanquita?

Ilgą laiką gyvenau gatvėje su savo mamyte Agustinita, ten mus paliko mūsų pirmieji šeimininkai, turėjau šuniukų, bet net nežinau, kas jiems nutiko. Prieš šešerius metus mūsų dabartinė šeimininkė priėmė mus į savo namus ir dabar esame čia tikros karalienėsX 

i lived in  the street with my adoptive mom Agustinita a long time, our human family left us there, I had a lot of babies but i don't now what happened to them. Six years ago our mom adopted us and  now we are the queens of the houseX 

Kaip apibūdintum savo charakterį keliais žodžiais? Kokia tu?X 

How could you characterize yourself in several words? What is your character like?X 

Esu miela, mėgstu pamiegoti, labai mėgstu pavalgyti!X Ir mėgstu vogti maistąX 

I sweet, sleepy, love to eat everything!! I bark for anythingX  and love steal foodX 

Kokie yra tavo meniu prioritetai, Blanquita?X 

What are your menu preferences, Blanquita?X 

Mėsytė, vištiena, bananai, sausainiukai, na, viskas, ką tik randu... mano veterinaras sako, jog aš esu stora... X 

Meat, chicken, bananas...cookies ...well everything that i find... my vet say that im fatX 

Tu jau esi nugyvenusi nuostabų 14 metų amžiųX Mes labai tikimės, jog vis dar esi energinga šunytė ir tau nereikia dažnai lankytis pas veterinarą?X 

You have lived a nice age of 14 years. We hope that you still are an energetic doggy and do not have to visit vets very often?X 

Ne, nereikia, tik dėl eilino sveikatos patikrinimo, aš turiu daug energijos, mėgstu daug bėgioti, kartais, tiesa, man skauda kojytes, tačiau apskritai jaučiuosi gerai. X 

No, just for check my health,  i have a lot of energy, love to run or walk, some time my legs hurt but nothing elseX 

Kaip sutari su kitais jūsų namų keturkojais?X 

How do you get along with other pets of your family?X 

Labai gerai, aš nežaidžiu, nes esu jau garbaus amžiaus dama, tačiau man patinka su jais pasišildyti saulutėje. Tiesa, ne itin mėgstu Miną, ji visąlaik mane užkabinėja. 

Very good, i don't play games because I am a old lady, but i enjoy sitting whith them in the sun, i don't like Mina very much , she allways scratches me.

Savo profilyje tu turi gražių nuotraukų, BlanquitaX Ar tau patinka fotografuotis?X 

You have got nice pictures in your profile, BlanquitaX Do you like photo sessions?X 

Taip!! Man tai patinka!! Ir mano šeimininkei taip pat patinka mane fotografuoti. Ji turi daugiau mūsų, keturkojų, nuotraukų, negu žmoniųX 

Yes!! I love photos!!and mom takes a lot of them...she has more photos of us tham of humansX 

Labai tau ačiū už puikų interviu, mūsų nuostabioji Savaitės KaralieneX Linkime tau įsimintinos ir linksmos savaitės LietuvojeX 

Ko norėtum palinkėti savo draugams?X 

Thank you very much for your nice interview, our beautiful Queen of the Week!X We wish you a memorable and joyful week in Lithuania!X 

What would you like to woof to your friends?X 

Labai ačiū jums, šaunieji draugai iš Lietuvos!!! Esu labai laiminga ir nepaprastai didžiuojuosi galėdama būti Savaitės Karaliene!! Aš jus myliuX 

Thank you, lovely friends of Lituania!! I'm so happy and proud to be the Queen of the Week!! I love youX 


Comments

All | Only English
Please sign in or create yourself an account to leave comments.
2 months ago

Čestitke medena Blanquita !!!!

X

Alma 
2 months ago

Congratulations sweet Queen BlanquitaX

Image result for congratulations pink animated

2 months ago

Slikovni rezultat za picmix congratulations

2 months ago

Congratulations X X X

2 months ago

2 months ago

CONGRATULATIONS X X X

2 months ago

X X X X X X

Ale 
2 months ago

kipasa.com
www.kipasa.com

2 months ago

FELICIDADES Reina Blanquita!

DOTW Club - https://uniteddogs.com/en/club/25/dotw-club/discus...

Image result for turquoise congratulations clipartRelated image

2 months ago

IMG 7 Images of Congratulations with Phrases and Messages!

blue20 
2 months ago

Felicidades reina X

The quick brown fox jumps over the lazy dog