Gebruikers Overeenkomst

Welkom op uniteddogs.com, een online honden liefhebbers gemeenschap, beheerd door United Dogs and Cats Ltd ( geregistreerd in Estland, Europa). Met het gebruik van uniteddogs.com, accepteer en stem je er mee in om gebonden te zijn aan de volgende overeenkomsten ( De "Gebruikers Overeenkomst"). Niets in deze gebruikers overeenkomst mag worden gebruikt door derden.

Veranderingen in de gebruikers overeenkomst van uniteddogs.com

Wij hebben het recht om veranderingen aan te brengen of ongedaan te maken op uniteddogs.com om welke reden dan ook, zonder jou toestemming of ieder ander lid. Wij hebben ook het recht om zonder het aan jullie te laten weten dingen te veranderen. Je bent zelf verantwoordelijk om deze gebruikers overeenkomst soms te komen bekijken om de veranderingen door te nemen zodat je op de hoogte bent van de gemaakte veranderingen.

Geschiktheid en registratie

Je moet 14 jaar of ouder zijn om gebruik te mogen maken van uniteddogs.com. Als je je registreerd bevestig je dat je 14 jaar of ouder bent, en dat je in staat bent om de gebruikersovereenkomst te begrijpen en om ermee in te stemmen. Daarom moet je waarheden invullen als je je registreerd om een uniteddogs.com lid te worden.

Als deel van de registratie procedure, word je gevraagd om een gebruikersnaam en paswoord in te vullen en ben je zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot je gebruikersnaam en paswoord en om ze veilig te bewaren. Wij zouden een gebruikersnaam kunnen weigeren dat door rechten wordt beschermd of grove taal bevat, agressie of andere ongepaste woorden, zoals bepaald door onze discretie.

Gepast gedrag en inhoud, alleen voor eigen gebruik

De uniteddogs.com dienst is beschikbaar gemaakt voor alleen persoonlijk en niet commercieel gebruik. Bedrijven en organisaties of andere legitimieme entiteiten mogen onder geen enkel beding uniteddogs.com gebruiken.

Je mag de uniteddogs.com diensten niet voor illegale en niet geregistreerde dingen gebruiken. Internationale gebruikers stemmen ermee in om alle lokale regels, gedrag en gepaste inhoud, inclusief wetten en overdraagbare bestanden van jou land na te leven. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen gedrag en het versturen van dergelijke bestanden zoals, data, tekst, informatie, foto's, links en andere inhoud ("Materialen") dat je verstuurd, voorlegt en laat zien aan de uniteddogs.com dienst.

We mogen, maar zullen geen verplichting hebben, om Materialen te verwijderen dat wij ongepast vinden of onwettig, in onze enige discretie zullen wij onwettige, fraude, bedreigende, lasterlijk, obsceen of ander aangewezen, laakbaar gedrag en agressie naar andere intellectuele doeleinden anders dan deze Gebruikers Overeenkomst.

Andere voorbeelden van illegale of ongeregistreerde doeleinden bevatten, maar zijn niet gelimiteerd om:

 • wijzigingen, aanpassingen, vertalen onder geen deel van uniteddogs.com diensten;
 • gebruik van elke robot, spin, site zoeken/ontvangen applicaties, of ander apparaat om informatie te ontvangen of het indexeren van welk gedeelte van de uniteddogs.com dienst;
 • het collecteren van informatie wat gaat over andere Leden ( inclusief gebruikersnamen en/of email adressen) voor ongeregistreerde doeleinden;
 • het opnieuw formateren of ontwerpen van de web pagina's die een deel zijn van uniteddogs.com diensten;
 • het maken van geautomatiseerde lidmaatschappen betekend dat het vals of fraude bevat;
 • het maken of overdragen van ongewenste elektronische communicatie middelen zoals "spam", kettingbrieven naar andere gebruikers of als je je mengt in andere gebruikers hun plezier van de dienst;
 • toevoegen van Materialen van derden zonder schriftelijke toestemming verleend door derden;
 • het sturen van andere gebruikers (voorbeeld, door te linken) naar elk materiaal van derden zonder derden hun schriftelijke toestemming;
 • toevoegen van materialen die valse uitdrukkingen geven of impliciren dat Materialen gesponserd worden of onderschreven door uniteddogs.com;
 • toevoegen van Materialen die overtreden, ongepaste of het schenden van intellectueel bezit, publiciteit, privacy of elk ander merkgebonden recht van derden;
 • transporteren van virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of elk ander item met destructieve gevolgen;
 • toevoegen van Materialen die onwettig zijn of promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten; of
 • toevoegen van valse of misleidende informatie

Terwijl uniteddogs.com verbiedt zulk gedrag en inhoud op deze site, zou je moeten begrijpen en accepteren dat jij niettemin misschien word blootgesteld aan zulke Materialen en dat je door het gebruik van uniteddogs.com diensten je het op eigen risico doet.

Uniteddogs.com's merkgebonden rechten

Uniteddogs claimt geen elke eigendom rechten in Materialen die jij voorlegt, invoert, of laat zien aan of door Uniteddogs Diensten of aan of door de Uniteddogs.com Website. Na het toevoegen, insturen of het laten zien van bepaalde Materialen aan of door Uniteddogs Diensten of aan of door Uniteddogs.com Website, Stem jij in dat je rechten hebt of hebt gekregen op het Materiaal dat jij instuurd en mag gebruiken hoe je het wilt. Door het toevoegen, insturen of het laten zien van elk Materiaal aan of door de Uniteddogs Diensten service, garandeer je hierbij aan Uniteddogs een gelimiteerde vergunning om gebruik, veranderingen en publiciteit te maken, publiek te laten zien, reproduceren, of distruberen van de Materialen alleen of door de Uniteddogs Diensten.

United Dogs and Cats Ltd en zijn filialen en licentiegevers beschikken en behouden alle rechten in de uniteddogs.com Website en de diensten zelf, wat inhoud dat merkgebonden en vertrouwelijke informatie beschermd word door toepasselijk intellectuele eigendom en andere wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk gemachtigd door uniteddogs.com, mag je niet kopieren, wijzigen, publiceren, overdragen, uitgeven, laten zien en het verkopen van elk van de uniteddogs.com's merkgebonden informatie. Uniteddogs.com logo en "uniteddogs.com" zijn handelsmerken van United dogs and cats Ltd.

Gebruikers overeenkomts

Onze collectie en gebruik van persoonlijke informatie word beheerd door onze Gebruikers Overeenkomst. Klik hier om het overzicht te krijgen van de uniteddogs.com Gebruikers Overeenkomst http://nl.uniteddogs.com/privacy. Je begrijpt dat je toestemming verleend dat uniteddogs.com toegang, bewaren en onthulling van je persoonlijke informatie mag verlenen als de wet of in een goede geloofsovertuiging dat dergelijke toegang het behoud of de onthulling zijn noodzakelijk om aan wettelijk proces te voldoen of het beschermen van rechten en bezit van uniteddogs.com, zijn filialen of het publiek.

Ontkenning van garanties

uniteddogs.com en zijn filialen, de licentiegevers, de partners, de leveranciers, de adviseurs en de agenten ontkennen elk van alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, of beschikbaarheid van informatie of materiaal dat word getoond op de uniteddogs.com diensten. Uniteddogs.com ontkent elk van alle verantwoordelijkheid of betrouwbaarheid voor het gedrag van ieder Lid.

DE DIENST VAN UNITEDDOGS.COM EN ALLE MATERIALEN, INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ENIGE INFORMATIE OF MATERIALEN DIE DOOR DE DIENSTEN VAN UNITEDDOGS.COM WORDT VERKREGEN OF WORDT BETREDEN) WORDT, DAARIN INBEGREPEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VERLEEND "ZOALS IS," ZONDER GARANTIES WELKE AARD DAN OOK. UNITEDDOGS. COM ONTKENT UITDRUKKELIJK ZOVEEL MOGELIJK TOEGELATEN BIJ WET ALLEN UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, EN STATUTAIRE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-OVERTREDING VAN MERKGEBONDEN RECHTEN. Sommige landen staan niet de uitsluiting of de beperking van impliciete garanties toe, zodat de bovengenoemde ontkenningen en de uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. U BENT HET ERMEE EENS DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENST VAN UNITEDDOGS.COM. VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO IS.

Onschadelijk houden en Schadevergoeding

Stem je ermee in om uniteddogs.com onschadelijk te houden en te vergoeden voor en tegen derden, die het gevolg is van of in elk geval verwant met uw gebruik van de dienst uniteddogs.com met inbegrip om welke aansprakelijkheid of uitgave die van alle eisen, (daadwerkelijk en gewichtige) verliezen het gevolg zijn, schade, kostuums, oordelen, proceskosten en de prijzen van procureurs, van elke soort en aard.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL UNITEDDOGS.COM. AAN U OM WELKE INDIRECTE, BIJKOMENDE, GEWICHTIGE AANSPRAKELIJK ZIJN, SPECIALE OF VOORBEELDIGE SCHADE DIE UIT OF ZICH MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN DE DIENST VAN UNITEDDOGS.COM VOORDOEN, AL DAN NIET UNITEDDOGS.COM. VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEADVISEERD. DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL (I) TOEPASSEN OF DE SCHADE VAN GEBRUIK OF MISBRUIK VAN EN AFHANKELIJKHEID VAN DE DIENST VAN UNITEDDOGS.COM, VAN ONVERMOGEN HET GEVOLG IS OM DE DIENST VAN UNITEDDOGS.COM TE GEBRUIKEN, OF VAN DE ONDERBREKING, DE OPSCHORTING, OF DE BEËINDIGING VAN DE DIENST VAN UNITEDDOGS.COM (MET INBEGRIP VAN DERGELIJKE SCHADE DIE DOOR DERDEN WORDT OPGELOPEN), EN (II) NIETTEGENSTAANDE OM WELKE MISLUKKING VAN ESSENTIEEL DOEL VAN OM HET EVEN WELKE BEPERKTE REMEDIE EN ZOVEEL MOGELIJK TOEGELATEN DOOR WET. Sommige landen staan niet de uitsluiting of de beperking van bijkomende of gewichtige schade toe, zodat de bovengenoemde beperking en de uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. IN GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL UNITEDDOGS.COM AANSPRAKELIJK ZIJN OM AAN U HET BEDRAG DAT (€1000.00) OVERSCHRIJDT TE GEVEN.

Termijn en beëindiging

Deze Termijnen van de Dienst zullen van toepassing zijn op uw gebruik van de dienst uniteddogs.com. Wij kunnen uw lidmaatschap onmiddellijk elk ogenblik, welke reden dan ook eindigen. Zodra uw lidmaatschap eindigt, zult u geen recht hebben de dienst uniteddogs.com te gebruiken. Onze merkgebonden rechten, ontkenning van garanties, schadevergoedingen, zullen beperkingen van aansprakelijkheid en diverse bepalingen om welke reden dan ook de beëindiging van uw lidmaatschap overleven.

Berichten

Uniteddogs.com kunnen u voorzien van berichten betreffende de dienst uniteddogs.com of deTermijnen van de Dienst door regelmatig post of e-mail te sturen aan deze Website.

Diversen

Om welke reden dan ook kan het hof van bekwame jurisdictie om welke bepaling of gedeelte dan ook niet geschikt vind zal de eigenaar nog steeds doorgaan. U zult deze Termijnen van de Dienst niet toewijzen of geen rechten toewijzen of u zult om welke hieronder verplichtingen, helemaal of gedeeltelijk, hetzij vrijwillig of door verrichting van wet, zonder onze vroegere geschreven toestemming afvaardigen. De beweerde taak of delegatie zal van geen kracht of effect ongeldig en nietig zijn.

Zonder het onthouden, in geen omstandigheden zal uniteddogs.com worden vertraagt of door mislukking in prestaties aansprakelijk voortvloeiend direct of onrechtstreeks uit handelingen van aard, krachten, of oorzaken zijn redelijke controle, met inbegrip van, zonder beperking, de mislukkingen van Internet, de mislukkingen van het computermateriaal, telecommunicatie-uitrustingsmislukkingen, andere materiaalmislukkingen, elektromachtsmislukkingen, stakingen, arbeidsgeschillen, rellen, opstanden, ongeregeldheden, tekort aan arbeid of materialen, branden, vloed, onweren, explosies, overmacht, Oorlog, regeringsacties, orden van binnenlandse of buitenlandse hoven of rechtbanken, gebrek aan succes van derden, of verlies van of schommelingen in hitte of licht.

Deze Termijnen van de Dienst vormen de volledige overeenkomst tussen u en uniteddogs.com met betrekking tot de inhoud en vervangt en vervangt alle vroegere of gelijktijdige overeenkomst of overeenkomsten, die of mondeling, betreffende dergelijke inhoud wordt geschreven. Om welke verklaring van afstand, welke bepaling van de Termijnen van de Dienst door een partij zal efficiënt slechts als schriftelijk het schrijven zijn en door een partij ondertekend.

Het Beleid van het auteursrecht

U kunt, om welke reden dan ook niet posten, wijzigen verdelen of in elk geval reproduceren van materiaal, handelsmerken, of andere merkgebonden informatie die tot anderen zonder de vroegere geschreven toestemming van de eigenaar van dergelijke merkgebonden rechten behoort te verkrijgen. Uniteddogs.com eerbiedigt de intellectuele-eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om aan berichten van zogenaamde overtreding te antwoorden die aan het Digitale Akte van het Auteursrecht van het Millennium voldoen. Als u gelooft is uw werk gekopieerd op een manier dat auteursrechtovertreding vormt of zich bewust van om het even welk overtredend materiaal op de Website, wilt u dan alstublieft ons contacteren en ons voorzien van de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon erkend om namens de eigenaar van de auteursrechtrente te handelen; een beschrijving van copyrighted werk dat u eist is overtreden; een beschrijving van waar het materiaal dat u eist wordt overtreedt gevestigd op de Website (met inbegrip van een URL en/of het scherm); uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres; een geschreven verklaring door u dat u een goed geloofsovertuiging hebt dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechteigenaar, zijn agent, of wet wordt gemachtigd; een verklaring door u, gemaakt onder sanctie van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd om op naam van de auteursrechteigenaar te handelen.